efektywniejskuteczniejwydajniej

Opracowanie dokumentacji wniosku o dotację na poprawę stanu BHP w przedsiębiorstwie

22 lipca 2019
       Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie opracowania dokumentacji wniosku o dotację na poprawę stanu BHP – w ramach programu ZUS prewencja wypadkowa -  „Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”, w ramach nowego budżetu ZUS na 2019 r. Realizacja wniosków złożonych w 2019 r. odbędzie się z godnie z wytycznymi ZUS w 2020 r.

       Projekty związane z pozyskaniem dofinansowania ZUS na poprawę BHP realizujemy kompleksowo. Od momentu sporządzenia dokumentacji
wniosku o dofinansowanie do odboru projektu przez ZUS i całkowitą wypłatę dofinansowania.

      Zdjęcie przedstawia jedno z działań inwestycyjnych zrealizowanego w tym roku projektu o wartości powizej 100.000 zł. Projekt obejmował zmniejszenie zapylenia oraz poprawę oświetlenia na stanowiskach pracy. Poziom dofinansowania wyniósł 90%.

Zapraszamy do współpracy.
Wróć do listy