efektywniejskuteczniejwydajniej

Nowy konkurs dotacji dla MSP w Śląskim

14 kwietnia 2021
Zapraszamy do składania wniosków o dotację dla przedsiębiorców z województwa Śląskiego w ramach POWSL, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, typ projektu inwestycje w MŚP. 

W ramach konkursu wnioski mogą składać podmioty z branży turystycznej i gastronomicznej należące do grupy mikro i małych przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść do 500.000,00 PLN

Wnioski można składać od 30.04.2021 r. do 18.05.2021 r. 

Zapraszamy do współpracy. 
 
Wróć do listy