efektywniejskuteczniejwydajniej

Przemysł 4.0 - nowy konkurs PARP w Warszawie

14 kwietnia 2021
     Pragniemy poinformować, że PARP z siedzibą w Warszawie uruchomiła program pilotażowy Przemysł 4.0. Ma on na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. 

Wnioski będzie można składać od 28.04.2021 r. do 30.06.2021 r. 

     Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Dofinansowanie można przeznaczyć na: 

 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej,
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej,
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

Jakie technologie mogą być dofinansowane:
 • Big Data oraz działnia związane z analizą danych,
 • roboty przemysłowe,
 • przemysłowy internet rzeczy,
 • integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyberfizycznych (CPS),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • chmura obliczeniowa,
 • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
 • sztuczna inteligencja,
 • Blockchain,
 • druk addytywny (3D). 

  Maksymalne dofinansowanie może wynieść 800.000,00 PLN, a wsparcie do 85%. 

  Zapraszamy do współpracy
Wróć do listy