efektywniejskuteczniejwydajniej

Wdrażanie Nowych norm serii ISO 9001 i 14001

10 marca 2017
W dniach 7-8 marca 2017 r. w Ustroniu w Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowym GWAREK odbyło się seminarium p.t.: „Wdrażanie nowych norm serii ISO 9001 i 14001 – zagadnienia problemowe”, w ramach Akademii UDT Urzędu Dozoru Technicznego.

 Uczestnikami seminarium były osoby związane z Systemami Zarządzania Jakością i Systemami Zarządzania Środowiskowego, kadra zarządzająca, audytorzy, pełnomocnicy ds. SZ oraz osoby zainteresowane problematyką systemowego zarządzania organizacją.  

Na seminarium omawiane były takie tematy jak: nowe wymagania norm ISO 9001 i 14001, podejście procesowe w zarządzaniu jakością w powiązaniu z szacowaniem ryzyka, zmiany w definicjach norm, przywództwo w organizacji, audytowanie w obliczu zmian norm systemowych.

Ponadto P. Tomasz Stasiak Właściciel firmy ST Consulting w prezentacji p.t.: „Lean Manufacturing a Systemy Zarządzania oraz Lean Manufacturing a bezpieczeństwo techniczne” przedstawił uczestnikom metody doskonalenia Systemów Zarządzania oraz zwiększania bezpieczeństwa technicznego organizacji poprzez wykorzystanie technik Lean Manufacturing.

Uczestnicy spotkania wyrazili duże zainteresowanie omawianymi zagadnieniami, które będą kontynuowane podczas następnego spotkania w postaci praktycznych warsztatów, na które serdecznie zapraszamy.


 
Wróć do listy