efektywniejskuteczniejwydajniej

Dotacje

    Firma ST Consulting specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji UE dla biznesu (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) w zakresie programów inwestycyjnych, badawczych, informatycznych, doradczych, szkoleniowych i innych. Ponadto realizuje projekty związane z pozyskaniem dofinansowania na cele poprawy warunków pracy – BHP oraz innych krajowych i zagranicznych programów wsparcia.

    Naszym celem jest wsparcie  przedsiębiorców w często skomplikowanej procedurze ubiegania się o unijne fundusze i pomocowe środki krajowe, jak również pełne rozliczanie projektu.

    Praca w zakresie przygotowania dokumentacji wniosku o dotację rozpoczyna się od przygotowania projektu przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymogi konieczne do uzyskania dofinansowania. Przygotowując projekty wykorzystujemy nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji usług doradczych dla biznesu. W sposób ciągły monitorujemy zmiany przepisów dotyczących funduszy strukturalnych UE i krajowych,  dzięki czemu możemy zaproponować wybór najkorzystniejszego dla Państwa programu pomocowego.

     Realizacja projektu dofinansowanego środkami pomocowymi przy naszym współudziale obejmuje następujące etapy:
  • prezentacja możliwości pozyskania wsparcia z funduszy dotacji,
  • przygotowanie wstępnego opisu przedsięwzięcia,
  • wybór programu pomocowego,
  • przygotowanie dokumentacji wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie w prowadzeniu inwestycji z wykorzystaniem środków pomocowych, rozliczenie poszczególnych etapów przedsięwzięcia,
  • rozliczenie końcowe projektu – wniosku o płatność końcową,

     Nasze doświadczenia związane z pozyskiwaniem dofinansowania sięgają 2001 r. Od chwili utworzenia firmy ST Consulting w2004 r. zrealizowaliśmy dla naszych klientów kilkadziesiąt różnorodnych projektów związanych z pozyskiwaniem dofinansowania i wsparciem całego dofinansowywanego przedsięwzięcia.

     W latach 2004 – 2023 pozyskaliśmy dla naszych klientów prawie 25 milionów złotych unijnych dotacji unijnych i krajowych, osiągając skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania na poziomie około 85%.


 
Zapraszamy Państwa do współpracy