efektywniejskuteczniejwydajniej

Strategie rozwoju, modele biznesowe, biznes plany

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie sporządzania dokumentacji biznes planów opisujących różnorodne zamierzenia inwestycyjne i rozwojowe, w tym między innymi:  
 
  • biznes plany dla celów analizy opłacalności inwestycji - projektów inwestycyjno – rozwojowych finansowanych ze środków własnych i obcych,
  • biznes plany jako część projektów finansowanych z funduszy dotacji (środki UE,krajowe i inne),
  • biznes plany dla celów uzyskania zasilenia finansowego (kredyty, venture capital, wpłaty na poczet kapitału, podwyższenia kapitału i inne),
  • biznes plany dla celów zmian organizacyjnych i strukturalnych,
  • biznes plany jako strategie rozwoju przedsiębiorstw.

Oferujemy ponadto:
 
  • opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstw, modelli biznesowych przedsiebiorstw, 
  • opracowywanie programów restrukturyzacji strategicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw,
  • wsparcie w zakresie przygotowania i wdrażania planów naprawczych i restrukturyzacji przedsiębiorstw w obszarach: organizacyjnym i zarządczym,
  • sporządzanie studiów wykonalności (ang. Feasibility Studies),
  • opracowywanie audytów wzorniczych, strategii wzorniczych. 
 
Zapraszamy Państwa do współpracy.