efektywniejskuteczniejwydajniej

Informacja RODO

24 maja 2018
       W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyllenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zgodnie z art. 13 ogólnego roszpoządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ST Consulting Fundusze Zarządzanie Systemy
Tomasz Stasiak, z siedzibą w Gliwicach, ul. Rybnicka 28/6.

Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe:
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy i terminu ważności zrealizowanych prac maksymalnie do 15 lat, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
            a) posprzedażowej obsługi klientów (np. reklamacji),
            b) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących ST Consulting Fundusze Zarządzanie Systemy
                Tomasz Stasiak,

            c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych
                lub rachunkowych).

 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu usług lub produktów własnych ST Consulting Fundusze Zarządzanie Systemy Tomasz Stasiak, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu, przez osobę której dotyczą.
   
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz inormacji dotyczącego takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczoncyh Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu daministratorowi.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzusadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego praństwa członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Prawo do uzyskania  interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Dane osobowe nie bedą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
o którym mowa w art. 22 RODO.

Prawa wymienione w pkt. 1-6 i pkt 8-9 można zrealizować m. in. poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych (biuro@stconsulting.pl).

ST Consulting Fundusze Zarządzanie Systemy Tomasz Stasiak ul. Ryvbnicka 28/6, 44-100 Gliwice
tel. / fax 32 301 56 69
biuro@stconsulting.pl


Wróć do listy