efektywniejskuteczniejwydajniej
Rozporządzenie
MDR 2017/745 oraz 
SZJ ISO 13485:2016
Opracowujemy dokumentację CE wyrobów medycznych
wg Rozporządzenia MDR 2017/745 oraz
SZJ ISO 13485 dla producentów wyrobów medycznych
zobacz więcej
Polecamy wdrożenie
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Wdrażamy SZJ oparte o normy ISO optymalnie dostosowane do organizacji 
zobacz więcej
Usługi z zakresu Lean Manufacturing
Oferujemy państwu kompleksowe usługi z zakresu optymalizacji procesów biznesowych, wrażania Lean manufacturing, usprawniania systemów organizacji i zarządzania.
zobacz więcej
Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania
Optymalny system organizacji i zarządzania jest kluczowy dla efektywnego stosowania szczupłego zarządzania jak i stosowania oraz doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością 
zobacz więcej
Pozyskiwanie dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw
W latach 2007 - 2023 pozyskaliśmy dla naszych klientów prawie 25 milionów złotych dotacji unijnych i krajowych, osiągając skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania na poziomie prawie 85% od 2004 r. 
zobacz więcej