efektywniejskuteczniejwydajniej

Lean Manufacturing w Firmie WALTER Pustyny

10 listopada 2020
      Pragniemy poinformować że w październiku 2020 r. ukończyliśmy projekt p.t.: "Zaprojektowanie i oprymalizacja procesów zgodnie z zasadami systemu zarządzania produkcją Lean Manufacturing" w przedsiębiorstwie Władysław Chrobak Firma WALTER w Pustynach. 

Rezultaty przeprowadzonych działań optymalizacyjnych:
  • zwiększenie jakości produkowanych wyrobów skutkujące zmniejszeniem ilości reklamacji klientów oraz zmniejszeniem ilości napraw gwarancyjnych, 
  • zmniejszenie ilości strat materiałowych i ilości braków produkcyjnych,
  • zwiększenie zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy przy jednoczesnym wzroście ich wydajności,
  • efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych, materiałowych oraz maszynowych,
  • efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników poprzez ograniczenie marnotrawienia przez nich czasu oraz zasobów materiałowych, którymi dysponują, 
  • zmniejszenie ilości błędów produkcyjnych, napraw i przeróbek co przełoży się na pełniejsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych i skrócenie czasu realizacji danego zamówienia,
  • zwiększenie nacisku pracowników na naukę i usprawnienie,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników.

    Zapraszamy Państwa do współpracy w obszarze wdrożenia Lean Manufacturing, optymalizacj procesów oraz racjonalizacji systemów organizacji
i zarządzania. Celem prac jest zwiększenie skuteczności biznesowej i organizacyjnej, obniżenie kosztów, a przede wszystkim trwała zmiana świadomości
i zachowań pracowników, w kierunku szczupłego zarządzania. Zapraszamy do współpracy.  
Wróć do listy