efektywniejskuteczniejwydajniej

O nas

      Firma ST Consulting Fundusze Zarządzanie Systemy Tomasz Stasiak od 2004 r. pomaga przedsiębiorstwom działać efektywniej, skuteczniej i wydajniej. Zajmuje się realizacją usług doradczych zwiększających konkurencyjność i efektywność biznesową przedsiębiorstw.

ST Consulting Fundusze Zarządzanie Systemy Tomasz Stasiak oferuje następujące usługi:
 
 • opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania wg norm ISO, standardów międzynarodowych i dyrektyw WE oraz Zakładowych Kontroli Jakości,
   
 • usprawnianie, optymalizacja i racjonalizacja organizacji przedsiębiorstw, wdrażanie w przedsiębiorstwach metod Lean management i Lean manufacturing,
   
 • prowadzenie szkoleń z systemów zarządzania wg norm ISO, Lean manufacturing,
   
 • opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstw,
   
 • pozyskiwanie środków Unii Europejskiej (i krajowych) na rozwój przedsiębiorstw,
   
 • sporządzanie biznes planów, planów rozwoju firm (w tym zawierających planowanie i wdrożenie innowacji produktowych i procesowych) na potrzeby zarządów i właścicieli firm oraz różnych instytucji finansowych,
 
 • opracowywanie auditów energetycznych przedsiębiorstw.

Eksperci firmy ST Consulting Fundusze Zarządzanie Systemy Tomasz Stasiak realizują od 1994 r. projekty z zakresu usprawnienia i poprawy organizacji przedsiębiorstw, doskonalenia i wzrostu efektywności i skuteczności systemów organizacji i zarządzania, Lean manufacturing i optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych, wyznaczania strategii rozwoju biznesu.

Od 2001 r. realizują projekty związane z pozyskiwaniem środków Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw, a od 2004 r. wdrażają systemy zarządzania oparte o normy ISO oraz Zakładowe Kontrole Produkcji. Od 2017 r. wykonują również audyty energetyczne dla przedsiębiorstw.


Eksperci ST Consulting posiadają następujące kompetencje i doświadczenie:
 
 • wdrożyli w kilkudziesięciu firmach Systemy Zarządzania oparte o normy ISO oraz Zakładowe Kontrole Produkcji, posiadają udokumentowane kompetencje auditora wiodącego,
   
 • posiadają ponad 15 letnie doświadczenie w certyfikacji Systemów Jakości w spawalnictwie jako Auditor Certyfikujący oraz ponad 20 letnie doświadczenie w certyfikacji systemów zarządzania opartych o normy ISO w tym ISO 9001 jako Auditor Certyfikujący,
   
 • posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz ich restrukturyzacji na zarządzanie w warunkach i kulturze Lean jako Dyrektor Naczelny, Dyrektor Produkcji i Dyrektor Techniczny, posiadają ukończone Six Sigma Greenbelt, Six Sigma Methodology For Kaizen & Lean, Cap & Facilitation Skills Training, posiadają tytuł Lean Manufacturing Engineer GE, złotą odznakę Globalstar GE,
   
 • opracowali kilkadziesiąt projektów strategii rozwoju dla przedsiębiorstw różnorodnych branż, 
   
 • przeprowadzili bądź uczestniczyli w kilkudziesięciu udanych restrukturyzacjach strategicznych i organizacyjnych przedsiębiorstw o różnych profilach na terenie całego kraju, zwiększających ich konkurencyjność, efektywność i wydajność oraz innowacyjność,
   
 • zrealizowali kilkadziesiąt projektów związanych z racjonalizacją i wdrożeniem zracjonalizowanych struktur organizacyjnych poprawiających efektywność biznesową przedsiębiorstw oraz skuteczność wdrożeń innowacji technologicznych i produktowych,
   
 • przeprowadzili kilkadziesiąt treningów i specjalistycznych warsztatów związanych z restrukturyzacją organizacyjną oraz wyznaczaniem strategii firmy dla kadry specjalistycznej, kierowniczej i zarządczej,
   
 • zrealizowali kilkadziesiąt projektów związanych z pozyskaniem środków UE na rozwój przedsiębiorstw i na wdrożenie innowacji,
   
 • opracowali wiele biznes planów rozwoju firmy (w tym zawierających planowanie i wdrożenie innowacji produktowych i procesowych) na potrzeby zarządów i właścicieli firm oraz różnych instytucji finansowych,
   
 • zrealizowali kilkanaście audytów energetycznych przedsiębiorstw.
 

Wykonywane przez nas prace przyczyniają się do wzrostu jakości, efektywności i konkurencyjności naszych Klientów.