efektywniejskuteczniejwydajniej

O nas

      Firma ST Consulting Fundusze Zarządzanie Systemy Tomasz Stasiak od 2004 r. realizuje usłui doradcze dla różnej wielkości przedsiębiorstw. 

ST Consulting Fundusze Zarządzanie Systemy Tomasz Stasiak oferuje następujące usługi:
 
 • opracowywanie dokumentacji technicznej wyrobów medycznych wg Rozporządzenia MDR (Rozporządzenie UE 2017/745), wykonywanie GAP analisys - ocena luk w dokumentacji między Rozporząrzeniem EU MDD, a Rozporządzeniem MDR, w tym plan przejścia, sporządzenie listy kontrolnej oraz przeprowadzanie konwersji dokumentacji technicznej wyrobów medycznych z Rozporządzenia MDD na Rozporządzenie MDR - Rrozporzadzenie EU 2017/745, 
   
 • opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania wg norm ISO (w tym między innymi ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO/TS 22163:2017), standardów międzynarodowych np. TISAX, dyrektyw i rozporządzeń WE oraz Zakładowych Kontroli Jakości i Zakładowych kontroli Produkcji,
   
 • usprawnianie, optymalizacja i racjonalizacja organizacji przedsiębiorstw, wdrażanie w przedsiębiorstwach filozofii i metod Lean management i Lean manufacturing,
   
 • prowadzenie szkoleń z systemów zarządzania wg norm ISO, Lean manufacturing oraz dokumentacji technicznej wyrobów medycznych wg Rozporządzenia MDR (Rozporządzenie EU 2017/745),
   
 • Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej (i krajowych) na rozwój przedsiębiorstw.
 
       Eksperci firmy ST Consulting Fundusze Zarządzanie Systemy Tomasz Stasiak realizują od 1994 r. projekty z zakresu usprawnienia i poprawy organizacji przedsiębiorstw, doskonalenia i wzrostu efektywności i skuteczności systemów organizacji i zarządzania, Lean manufacturing i optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych. Również projekty z dziedziny opracowania dokumentacji technicznej wyrobów medycznych wcześniej wg Rozporządzenia MDD, a obecnie wg Rozporządzenia MDR. Od 2001 r. realizują projekty związane z pozyskiwaniem środków Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw, a od 2004 r. wdrażają systemy zarządzania oparte o normy ISO oraz Zakładowe Kontrole Produkcji. 

Eksperci firmy ST Consulting posiadają następujące kompetencje i doświadczenie:
 
 • wdrożyli w kilkudziesięciu firmach Systemy Zarządzania oparte o normy ISO, posiadają udokumentowane kompetencje auditora wiodącego, posiadają kompetencje i kilkunastoletnie doswiadczenie Audytora Wiodącego ISO 13485:2016 (audity certyfikujące oraz audyty wewnetrzne Systemów Zarządzania Jakością ISO 13485:2016) oraz w obszarze przeglądu i dardctwa w zakresie przeglądu zgodności dokumentacji technicznej  wyrobów medycznych (głównie nie aktywnych), doradctwa w zakresie walidacji procesu na etapie IQ, OQ, PQ, badania zdolności procesu wg wskaźników statystycznych CP, CPK, walidacji środowiska pracy w clean roomach, wdrażania systemów GMP wg normy ISO 22716 :2009, prezeprowadzania analizy ryzyka procesów wg np. metody FMEA, przeprowadzają szkolenia z rozporządzenia MDR. Opracowują dokumentację Techniczną wyrobów medycznych wg rozporządzenia MDR (Rozporządzenie EU 2017/745),
   
 • posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz ich transformacji na zarządzanie w warunkach i kulturze Lean, jako Dyrektor Naczelny, Dyrektor Produkcji i Dyrektor Techniczny. Posiadają ukończone Six Sigma Greenbelt, Six Sigma Methodology For Kaizen & Lean, Cap & Facilitation Skills Training, posiadają tytuł Lean Manufacturing Engineer GE, złotą odznakę Globalstar GE,
   
 • opracowali kilkadziesiąt projektów strategii rozwoju dla przedsiębiorstw różnorodnych branż, 
   
 • przeprowadzili bądź uczestniczyli w kilkudziesięciu udanych restrukturyzacjach strategicznych i organizacyjnych przedsiębiorstw o różnych profilach na terenie całego kraju, zwiększających ich konkurencyjność, efektywność i wydajność oraz innowacyjność,
   
 • zrealizowali kilkadziesiąt projektów związanych z racjonalizacją i wdrożeniem zracjonalizowanych struktur organizacyjnych poprawiających efektywność biznesową przedsiębiorstw oraz skuteczność wdrożeń innowacji technologicznych i produktowych,
   
 • zrealizowali kilkadziesiąt projektów związanych z pozyskaniem środków UE na rozwój przedsiębiorstw i na wdrożenie innowacji, 
   
 • opracowali i wdrożyli w kilkudziesięciu przedsiębiorsatwach Zakładowe Kontrole Jakości i Zakładowe Kontrole Produkcji.
 
Wykonywane przez nas prace przyczyniają się do wzrostu jakości i konkurencyjności naszych Klientów.