efektywniejskuteczniejwydajniej

Szkolenia dla producentów wyrobów medycznych

Szkolenia z tematyki rozporządzenia MDR 745/2017 dla producentów wyrobów medycznych

Oferujemy szkolenia z zakresu tematyki rozporządzenia MDR 745/2017. Szkolenia on line oraz szkolenia zamknięte 

Szkolenia z normy ISO 13485 - System Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych

Szkolenie z audytowania SZJ ISO 13485 - audytowanie Systemu Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych

Szkolenie - Reklama wyrobów medycznych

Szkolenie - Bezpieczeństwo wyrobów medycznych

Szkolenie - Jakość oraz zapewnienie jakości wyrobów medycznych